Pierwsze Posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra Chem-Ster

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” zapraszają na
Pierwsze Posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER
Posiedzenie odbędzie się dniu 22.02.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie:
Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Wojska Polskiego 16F, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

Porządek Zgromadzenia:
1) Otwarcie Posiedzenia i powitanie uczestników
– Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pan dr Andrzej Krueger.
2) Przedstawienie planu działań na najbliższe miesiące 2018 r.
– Pełnomocnik Koordynatora, Kierownik Biura Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pani Mariola Szymańska.
3) Możliwość współdziałania Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster z OCRG w celu uzyskania statusu Krajowego Klastra Kluczowego
– Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pan dr Andrzej Krueger.
4) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członków Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster
– Komisja Wyborcza, Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pan dr Andrzej Krueger (prowadzenie głosowania).
5) Podjęcie uchwały o przyjęciu do Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster firmy WS Ventures Wiesław Skwarko, 02-410 Warszawa ul. Przepiórki 67
– krótka prezentacja firmy.
6) Przerwa na poczęstunek.
7) Prezentacja projektu Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych – inwestycji planowanej w ICSO „Blachownia”
– Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem -Ster Pan dr Andrzej Krueger.
8) Omówienie koncepcji zorganizowania jubileuszu 5 lat działalności Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster
– Pełnomocnik Koordynatora, Kierownik Biura Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pani Mariola Szymańska.
9) Sprawy różne (informacja o możliwości uzupełnienia agendy badawczej programu sektorowego INNOCHEM)
10) Dyskusja
11) Zamknięcie posiedzenia
– Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pan dr Andrzej Krueger.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich członków klastra.