6 ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLASTRA

Szóste zwyczajne Zgromadzenie Członków Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster odbyło się 19 grudnia 2018 r. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Członków Klastra oraz zaproszeni na to spotkanie goście.
Zgromadzenie składało się z dwóch części.
Pierwsza część dotyczyła podsumowania działań w 2018 roku oraz 5. lecia funkcjonowania Klastra Chem-Ster.
W drugiej część posiedzenia przedstawiono i zatwierdzono projekt budżetu na 2019 rok, plan działalności Klastra w 2019 roku oraz podjęto uchwałę dotyczącą członkostwa, zatwierdzenia wysokości opłat rocznych wnoszonych przez Członków Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster w 2019 roku.
Podczas spotkania przyjęte zostały uchwały dotyczące wygaśnięciu statusu członka Klastra Chem-Ster firm: Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. oraz Chemia-Polska.Pl Sp. z o.o .
Pani Mariola Szymańska Kierownik Biura Klastra przedstawiła raport dedykowany dla Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster sporządzony na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018”.
Wszystkie uchwały dotyczące działalności Klastra Chem-Ster w 2019 roku przyjęte zostały jednogłośnie.
Posiedzenie zakończone zostało dyskusją wraz ze świątecznym poczęstunkiem.