Baza danych o klastrowiczach

Na początku listopada Biuro Klastra zakończyło pierwszy etap prac nad stworzeniem obszernej bazy informacji o Członkach Klastra reprezentujących sektor przedsiębiorstw. Dane zawarte w bazie opracowywane na potrzeby wymiany informacji i przygotowywania propozycji projektów sporządzone zostały wg schematu: informacje ogólne o firmie, zakres działalności, mocne strony i szanse rozwojowe, słabe strony i zagrożenia działalności oraz propozycje projektów rozwojowych w ramach Klastra. Kompletowanie informacji do bazy poprzedzone było serią bezpośrednich spotkań kierownika Biura z przedstawicielami podmiotów klastrowych. Warto zaznaczyć, że baza ta ma być w zamyśle wciąż aktualizowana i uzupełniana, a także poszerzana o informacje o nowych członkach.