IX Targi Wiedzy Technologicznej

Hotel „Mercure Opole” gościł uczestników IX Targów Wiedzy Technologicznej organizowanych przez ICSO „Blachownia” w ramach projektu: „Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny V”. Wielu z zaproszonych na Targi gości wcieliło się w rolę prelegentów przedstawiających zgromadzonym referaty naukowe podczas dwóch głównych sesji – materiałowo-polimerowej i technologicznej. Dominowała tematyka dotycząca polimerów i przetwórstwa tworzyw sztucznych. W pierwszym dniu nie zabrakło także prezentacji osiągnięć jednostek naukowych w wielu innych dziedzinach. Tego dnia odbyły się też ogólnodostępne seminaria. W drugim dniu oprócz prezentacji wystawców i sesji posterowej uczestnicy zapoznali się z koncepcją utworzenia i funkcjonowania Ponadregionalnego Centrum Naukowo -Przemysłowego (Bio) – Polimery – Materiały – Technologie dla Gospodarki. Jest to inicjatywa Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych z Łodzi, natomiast ICSO „Blachownia” oraz Instytut Chemii Przemysłowej z Warszawy należą do grona założycieli Centrum. Kilka z firm klastrowych przedstawiło swoją ofertę podczas prezentacji stanowisk firmowych (Uniwersytet Opolski, MEXEO, CBR ALCOR Sp. z o.o., KKPP Sp. z o.o., GA ZAK S.A., SITPChem). Projekt PITRO V był współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.