Kadry dla regionu

Rozwój gospodarczy województwa opolskiego możliwy jest jedynie przy aktywnym udziale przedsiębiorców. To przedsiębiorcy decydują o rozwoju poszczególnych branż, wpływają na rynek pracy i edukację.
Poniżej do pobrania informacja „Kadry dla regionu” Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego dotyczącą możliwości pozyskania wsparcia przedsiębiorców w 2016 roku przy zatrudnianiu bądź szkoleniu pracowników w ramach RPO WO 21014-2020.
Kadry dla regionu