Scale UP

Scale UP to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa. Więcej „Scale UP”

Opis programu sektorowego Innochem

Program sektorowy „INNOCHEM” finansowany ze środków działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Program sektorowy INNOCHEM ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2023.
Program został zainicjowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC).
W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego PIPC złożył w 2014 roku studium wykonalności programu sektorowego, będącego jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCHEM. Więcej „Opis programu sektorowego Innochem”

Kadry dla regionu

Rozwój gospodarczy województwa opolskiego możliwy jest jedynie przy aktywnym udziale przedsiębiorców. To przedsiębiorcy decydują o rozwoju poszczególnych branż, wpływają na rynek pracy i edukację.
Poniżej do pobrania informacja „Kadry dla regionu” Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego dotyczącą możliwości pozyskania wsparcia przedsiębiorców w 2016 roku przy zatrudnianiu bądź szkoleniu pracowników w ramach RPO WO 21014-2020.
Kadry dla regionu