Informacje ogólne o Funduszach Europejskich 2014-2020

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej    perspektywie. Negocjacje krajowych i regionalnych programów operacyjnych przewidziane są na drugie półrocze 2014 r. Na powyższą kwotę składają się: ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych, w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży; ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej; 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”; Więcej „Informacje ogólne o Funduszach Europejskich 2014-2020”