Rozstrzygnięcie konkursu Forum Młodych Innowatorów

16 listopada w ramach obchodów ŚTP 2017 wyłonieni zostali zwycięzcy II edycji Konkursu Forum Młodych w I i II kategorii wiekowej. Konkurs „Forum Młodych Innowatorów” zorganizowany został z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A. w partnerstwie z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym
 Sp. z o.o. oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster. Więcej „Rozstrzygnięcie konkursu Forum Młodych Innowatorów”