Polski Produkt Przyszłości

2014.12.04

Miło nam poinformować, że 1 grudnia br. członkowie naszego Klastra – Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” otrzymali nagrodę w kategorii Produkt Przyszłości Konsorcjum Jednostka Naukowa – Przedsiębiorca za projekt pn. „Plastyfikator tworzyw sztucznych” w XVII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nagrodzony produkt będący substytucyjnym plastyfikatorem orto-ftalanowych estrów tworzyw sztucznych jest bezpiecznym plastyfikatorem odpowiadającym najwyższym standardom jakościowym i aplikacyjnym poprzez zastosowanie unikalnej technologii produkcji.

  

Towarzysko po godzinach

2014.11.24

Trochę czasu musiało upłynąć, aby dojrzał pomysł zebrania naszych drogich klastrowiczów w urokliwym i ustronnym miejscu na wspólnym biesiadowaniu. I chociaż był to listopadowy wieczór, to na przekór ponurym skojarzeniom impreza ta wykrzesała z naszych koleżanek i kolegów nieco radości, odrobinę luzu i trochę tak pożądanej beztroski. W skromnej opinii organizatorów ten historyczny wypad za miasto w tak zaproponowanej formie raczej zdał egzamin. Otaczająca imprezujących sceneria przywodziła na myśl wakacyjną labę, choć pora roku i szybko zapadający zmrok skutecznie uniemożliwiły bliższe zapoznanie się z niewątpliwymi atrakcjami kompleksu RUEDA. Zgoła inaczej sprawy miały się wewnątrz restauracyjnego wigwamu. Stoły były zastawione suto. Pośród wędzonych pstrągów i pieczonego mięsiwa plątały się przeróżnych kompozycji przekąski, sałatki i koreczki. Nie brakowało też rozmaitych napitków na frasunek i dla kurażu. Muzyka w tle przygrywała, a party maker zagrzewał do jeszcze większej integracji. W sumie była to swoista mieszanina udanego relaksu, dobrego humoru i gadulstwa, tego bardziej i mniej oficjalnego. A może tak na przyszłość trochę mniej słów? Może ciut więcej muzyki i zabawy? Może zdecydowanie mniej zmotoryzowanych? Każdy kto był, widział i uczestniczył z pewnością ma swoje przemyślenia. Tak czy owak jak na pierwszy raz to niczego sobie. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia i fajną atmosferę spotkania. Do zobaczenia wiosną. Będzie ciekawiej, a już na pewno cieplej.

Wyjazdowe posiedzenie Komitetu Sterującego

2014.11.20

W dniu 19 listopada 2013 roku w siedzibie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. miało miejsce drugie posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji informacji do bazy danych o Członkach zebranych przez Biuro Klastra. Ze względu na obszerny zakres materiału informacje zostały zaprezentowane w wersji skróconej, koncentrującej się na przykładowych propozycjach wspólnych projektów możliwych do zrealizowania w ramach Klastra. Kolejnym punktem obrad było omówienie wstępnych propozycji projektów w ramach Klastra. Opierając się między innymi na informacjach zebranych do bazy danych przewodniczący Komitetu Sterującego przedstawił pod dalszą dyskusję propozycje projektów do realizacji w ramach Klastra już zainicjowanych, jak i możliwych do podjęcia zarówno w sferze badawczo-rozwojowej, a także jako zadania infrastrukturalne, biznesowe czy też będące wymianą doświadczeń i wiedzy. Ostatnia część dotyczyła ustalenia działań dla Klastra do czasu zwołania Zgromadzenia Członków Klastra.

Podsumowanie cyklu spotkań branżowych

13 listopada w opolskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym miało miejsce spotkanie podsumowujące cykl konferencji branżowych organizowanych w całym regionie z inicjatywy Marszałka Województwa Andrzeja Buły. Wśród zgromadzonych obecni byli przedstawiciele firm z branż: budowlanej, chemicznej, motoryzacyjnej, maszynowo-metalowej, aluminiowej, drzewno-meblarskiej i spożywczej. W trakcie spotkania poruszano przede wszystkim temat szerokich możliwości i szans rozwojowych pojawiających się przy okazji współpracy nauki z przemysłem. Wiele uwagi poświęcono perspektywom finansowania przedsięwzięć naukowo-biznesowych zarówno z poziomu regionalnego, jak i centralnego. Gorący temat konieczności podnoszenia poziomu innowacyjności w gospodarce przewijał się we wszystkich wystąpieniach. Marszałek Andrzej Buła zwrócił uwagę na pilną potrzebę współdziałania wszystkich interesariuszy procesów wsparcia na polu określania kryteriów i likwidowania barier utrudniających korzystanie z pojawiających się w ramach funduszy unijnych możliwości realizacji projektów naukowo-biznesowych. Marszałek zaprosił uczestników na kolejne spotkania, tym razem o charakterze warsztatowym, zaplanowane na czas wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Na temat możliwości wspierania wspólnych projektów jednostek naukowych i przedsiębiorstw wypowiadali się także przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie było także dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń z zaproszonymi przedstawicielami nauki, administracji i biznesu, a jednocześnie kierowania w ich stronę uwag i trudnych pytań. W opolskim wydarzeniu uczestniczyli także reprezentanci naszych firm klastrowych: GA ZAK S.A., ICSO „Blachownia”, SITPChem, WT&T Polska oraz Biura Klastra. Cały cykl spotkań Patronatem Honorowym objęło NCBiR.

Standardy zarządzania klastrem

2014.11.12

W charakterze przedstawicieli Koordynatora naszego Klastra Mariola Szymańska i Jerzy Sitek wzięli udział w katowickim spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Standardy zarządzania klastrem”, współfinansowanego ze środków EFRR (PO IG 2007-2013). Celem przeprowadzanego projektu jest skuteczne doskonalenie procesów zarządzania klastrami i wspieranie ich dalszego rozwoju. Standardy zarządzania klastrem wypracowane zostały m.in. w oparciu o najlepsze polskie i zagraniczne praktyki w środowisku przedsiębiorców, partnerów społecznych, ekspertów, koordynatorów i członków klastrów, instytucji odpowiedzialnych za politykę klastrową oraz podmiotów zainteresowanych rozwojem klastrów. Standardy przygotowywane są dla koordynatorów niezależnie od stopnia rozwoju klastra. Docelowo będą one stanowiły dobrowolne narzędzie do przeprowadzania autoewaluacji koordynatora w celu doskonalenia rozwoju struktury klastrowej. W rezultacie spotkań konsultacyjnych, warsztatów testujących i rozpoczynających się konsultacji online uzupełniony i opublikowany zostanie Raport PARP zawierający analizę wybranych źródeł informacji i studiów przypadku, opracowanie dobrych praktyk, propozycje standardów zarządzania klastrem i wskaźników ich spełnienia oraz instrukcję stosowania.