Komitet Sterujący Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster

Pierwszy w 2018 roku Komitet Sterujący Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster odbył się 22 lutego. W Posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Członków Klastra oraz zaproszony na to spotkanie gość – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Gospodarczego OCRG Pan Dariusz Mazurczak.Komitet Sterujący Klastra Chem-Ster składał się z dwóch części. Pierwsza część dotyczyła wyboru Komitetu Sterującego Klastra Chem -Ster na kolejne dwa lata, druga część spraw bieżących. Podczas spotkania przyjęty został nowy Członek Klastra firma WS Ventures Wiesław Skwarko, 02-410 Warszawa ul. Przepiórki 67.
W trakcie Posiedzenia przedstawiony został Członkom Klastra Chem-Ster plan działań na najbliższe miesiące 2018 roku.
Celem nadrzędnym, długoterminowym Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster jest uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Podjęto decyzję o realizacji działań w celu pozyskania nowych podmiotów uczestniczących w Klastrze. Zaakceptowany został projekt ulotki informacyjno-reklamowej Klastra Chem-Ster.
Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pan dr Andrzej Krueger oraz Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Gospodarczego OCRG Pan Dariusz Mazurczak przedstawili możliwość współdziałania Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster z OCRG w celu uzyskania statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Współpraca ta ma m. in. przyczynić się do podniesienia poziomu internacjonalizacji w Klastrze tj.: zwiększenia liczby projektów międzynarodowych realizowanych w Klastrze oraz liczby kontaktów międzynarodowych Klastra.
Pan Dariusz Mazurczak przedstawił rolę Klastra Chem- Ster we współpracy z OCRG  jako operatora voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego „ w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014-2020.
Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem -Ster Pan dr Andrzej Krueger przedstawił koncepcję projektu Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych – inwestycji planowanej w ICSO „Blachownia”.
W trakcie Posiedzenia Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem -Ster Pan dr Andrzej Krueger przedstawił podsumowanie realizacji II Konkursu Programu Sektorowego INNOCHEM oraz poinformował o możliwości uzupełnienia Agendy Badawczej programu.