Komitet Sterujący Klastra

Kolejny w 2018 roku Komitet Sterujący Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster odbył się 9 października. W Posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Członków Klastra oraz zaproszony na to spotkanie gość – Kierownik Działu Innowacji Rozwoju Gospodarczego OCRG Pan Przemysław Burtny.Komitet Sterujący Klastra Chem-Ster składał się z dwóch części.
Pierwsza część dotyczyła spraw bieżących, w drugiej części wystąpił gość Klastra.
Podczas spotkania przyjęte zostały uchwały o wygaśnięciu statusu członka Klastra Chem-Ster firm: Petrochemia-Blachownia S.A. oraz Grupa Azoty ZAK S.A.

W trakcie Posiedzenia KSK przez Pełnomocnika Koordynatora, kierownika Biura Klastra Panią Mariolę Szymańską przedstawione zostały sprawozdanie z działalności Biura Klastra Chem-Ster w miesiącach maj – październik 2018 r. oraz plan działania na najbliższe miesiące 2018 r. 
Pan dr Andrzej Krueger Przewodniczący KSK omówił koncepcję dalszego funkcjonowania Klastra.
Zgodnie z ustaleniami w dalszej działalności  Klaster Chem-Ster powinien skoncentrować się na potrzebach podmiotów klastrowych dotyczących ich bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju. Ważny jest wzajemny przepływ informacji o bieżących potrzebach oraz współpraca podmiotów klastrowych w celu ich realizacji. Celem nadrzędnym jest przygotowanie propozycji tematów do projektów rozwojowych Klastra. Dalszym etapem będzie powołanie grup roboczych do realizacji wybranych projektów rozwojowych Klastra Chem-Ster.                                                                                                                      

Pan Przemysław Burtny przedstawił instrumenty wsparcia przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji jako narzędzie współpracy i wsparcia dla podmiotów klastrowych.