Nowa formuła współpracy

Współpraca nauki z przemysłem oraz instytucjami otoczenia biznesu jest niełatwa, jednak stworzenie platformy współpracy, jaką jest klaster umożliwia wzajemne zrozumienie potrzeb i oczekiwań poszczególnych jego członków. Dzięki stworzeniu sieci współpracy tego typu możliwa jest synergia i kooperacja instytucji i firm jednocześnie wciąż pozostających konkurentami na rynku. Konkurencja wymusza na przedsiębiorcach opracowywanie wciąż nowych, innowacyjnych w skali krajowej i światowej produktów i usług oraz coraz większą sprawność i efektywność ich działalności. Z drugiej strony, kooperacja pozwala na osiągnięcie celów, które indywidualnie byłyby trudne bądź też niemożliwe do osiągnięcia. Działając wspólnie w ramach platformy klastrowej firmy i instytucje mogą uzyskać znaczne korzyści ekonomiczne, np. poprzez wspólnie prowadzone negocjacje handlowe, jak również wywierać pozytywny wpływ na otoczenie i obszar w którym działają, m.in. poprzez realizacje regionalnych strategii, czy ukierunkowanie systemu kształcenia przyszłych specjalistów w danej dziedzinie.

Innowacyjna forma współpracy, jaką jest klaster, z pewnością w dużym stopniu przyczynia się do zbudowania przewagi konkurencyjnej nie tylko na danym obszarze ale i poza nim. Klaster staje się bowiem faktyczną platformą współdziałania podmiotów w pokrewnych branżach, która przynosi widoczne korzyści dla jej uczestników i otoczenia.

W nowej strategii Unii Europejskiej koncentrującej się na innowacjach, klastry zostały przedstawione jako jeden z dziewięciu priorytetów strategicznych skutecznej promocji konkurencyjnej gospodarki. Ta nowa formuła współpracy nabiera również znaczenia na arenie krajowej. Obserwuje się uruchamianie inicjatyw rządowych, których celem jest animowanie i koordynowanie działań nowych projektów klastrowych jako jednych z podstawowych bodźców tworzenia innowacyjnych projektów.