Historia

 
13 lipca
Urzędzie Wojewódzkim w Opolu podpisano list intencyjny w sprawie  utworzenia wydziału Akademii Morskiej w Kędzierzynie-Koźlu
20 czerwca
Odbyło się drugie w 2017 roku Posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra, w którym uczestniczyli przedstawiciele Członków Klastra oraz zaproszeni na Posiedzenie goście.
31 maja
Odbyło się drugie w 2017 roku Posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra, w którym uczestniczyli przedstawiciele Członków Klastra oraz zaproszeni na Posiedzenie goście.W ramach trzeciej edycji Konkursu Chemicznego „Młody Alchemik”, przeprowadzanego pod hasłem „Wszechobecna chemia” zostało zgłoszonych 15 pomysłów.
25 maja
 Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster wspólnie z Kędzierzyńsko- Kozielskim Parkiem Przemysłowym był inicjatorem szkolenia pod nazwą:  „Rozporządzenia REACH I CLP w praktyce”. Organizatorem szkolenia był The Quality of Life, Punkt Konsultacyjny ds. Reach i CLP Ministerstwa Rozwoju,  firma doradczo–szkoleniowa.
21 maja
W tym roku Święto Województwa Opolskiego zorganizowane zostanie ono  w Kędzierzynie-Koźlu.  Wiele atrakcji, wydarzenia zarówno artystyczne, sportowe, edukacyjne i rekreacyjne. Specjalne zaproszenie nagrała dla nas wszystkich Patrycja  Markowska.
25 kwietnia
W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja polsko-chińska. „One Belt, One Road- szanse i wyzwanie”.
6 kwietnia
Odbyły się XI Targi Pracy i Edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Jana Matejki 19
14 marca
Odbył się Komitet Sterujący Klastra, w którym uczestniczyli przedstawiciele Członków Klastra oraz przybyli na to spotkanie znamienici goście.
24 lutego
W Euro Centrum w Katowicach odbyły się warsztaty dotyczące tematyki upowszechniania standardów zarządzania klastrem, w których uczestniczyliśmy.
22 lutego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłosiło II konkurs programu INNOCHEM, dedykowany branży chemicznej.
20 lutego
W Portalu Innowacji PARPU ukazał się artykuł dotyczący standardów zarządzania klastrem w obszarze “zasoby”.
15 lutego
Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster uzyskał rangę Opolskiego Regionalnego Klastra Kluczowego. Uzyskał dwuletni status Opolskiego Regionalnego Klastra Kluczowego w konkursie ogłoszonym przez zarząd woj. opolskiego w grudniu 2016 r.
14 lutego
Odbyło się spotkanie dotyczące nowych możliwości szkoleniowych dla pracowników, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w którym uczestniczyli nasi Klastrowicze.
9 lutego
Odbyło się w Kędzierzyńsko-Kozielskim Inkubatorze Przedsiębiorczości szkolenie przeprowadzone przez kancelarię Meissner&Partnerzy.
3 lutego
III Bal Biznesu

 
19 grudnia
Czwarte zwyczajne Zgromadzenie Członków Klastra –  wygaśnięciu statusu członka Klastra Chem-Ster dla firmy EUROL Innovative Technology Solutions
14-20 listopada
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Opolszczyźnie 2016 – organizacja  wydarzeń biznesowym
26 października
Finał I edycji Konkursu Forum Młodych Innowatorów, przeprowadzany pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu” w Kędzierzynie – Koźlu
26-28 października
Współorganizacja II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla sektora Chemii i Energetyki
10 sierpnia
Posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem- Ster – przyjęcie w poczet członków firmy Ekomax Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 206
1 czerwca
Zorganizowanie II edycji Spotkania Młodych Chemików
maj
Zorganizowanie II edycja konkursu chemicznego „Młody Alchemik”
7 – 8 kwietnia
Udział w pierwszej polsko-niemiecka konferencja BRIDGE
06 kwietnia
Posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster- przyjęcie w poczet członków firm Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Eko-Bud – Instal S.A. oraz Flukar Sp. z o.o.
31 marca, 1 kwietnia
Udział w II edycji Światowego Kongresu Klastrów Cluster World Congress w Dąbrowie Górniczej
9 marca
Współorganizacja Konferencji pod hasłem „Czy Odra może być naszą szansą ?”
25 marca
Zakończenie weryfikacji spełnienia standardów zarządzanie Klastrem. Wpisanie Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster na Mapę Klastrów PARP
23 marca
Zapowiedź medialna prze Panią Sabinę Nowosielska Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle utworzenia Centrum Edukacyjnego Alchemik na modernizowanym Kąpielisku w Azotach
24 lutego
Zawarcie umowy sponsorskiej przez Grupę Azoty ZAK S.A. ze Stowarzyszeniem Park Przemysłowy Metalchem i Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym na organizację II edycji Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie Konstrukcje Materiały dla sektora Chemii i Energetyki, która odbyła się w dniach 26-28.10.2016 r. w Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu
17 lutego
Spotkanie Członków Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster oraz wszystkich zaproszonych firm zainteresowanych tematem Regionalnej Agendy Naukowo Badawczej Województwa Opolskiego dotyczącej branży chemicznej
2 lutego
II Bal Biznesu

 
31 grudnia
Wystąpienie z Klastra firmy Polwax S.A.
18 grudnia
Drugie Zgromadzenie Członków Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER – podjęcie uchwał zatwierdzających budżet i plan działalności Klastra na rok 2015. Przyjęcie dwóch kolejnych członków do porozumienia – spółki EUROL ITS oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Wygaśnięcie statusu członka firmy ICSO Chemical Production Sp. z o.o.
9 października
Siódme posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra – przyjęcie w poczet członków firmy West Technology & Trading Polska Sp. z o.o.
17 lipca
Rezygnacja firmy MEXEO z uczestnictwa w Klastrze
30 czerwca
Wystąpienie spółki EUROL ITS z Klastra
4 czerwca
Szóste posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra podczas Dni Chemika 2014 – przyjęcie do Klastra firmy Brenntag Polska Sp. z o.o.
30 kwietnia
Przyjęcie do Klastra Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
24 marca
Piąte posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra – przyjęcie do Klastra Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja
12 lutego
Czwarte posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra – udział w spotkaniu Marszałka Województwa Opolskiego
30 stycznia
Rezygnacja spółki WARTER z uczestnictwa w klastrze

16 grudnia
Pierwsze Zgromadzenie Członków Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER – podjęcie uchwał zatwierdzających budżet i plan działalności Klastra na rok 2014 oraz zmiany w Regulaminie i wysokość opłat członkowskich. Przyjęcie dwóch kolejnych Członków w struktury Klastra – Grupy Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. oraz Polwax S.A.
2 grudnia
Trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra
19 listopada
Drugie posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra
2 października
Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra
29 sierpnia
Inauguracyjne Zgromadzenie Członków Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER – prezentacja Strategii Rozwoju Klastra, przyjęcie Regulaminu i planu działalności do końca 2013 roku, podjęcie uchwały powołującej Lidera Klastra (Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) oraz ustalającej skład osobowy Komitetu Sterującego Klastra. Przyjęcie piętnastu nowych Członków do Klastra: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Uniwersytet Opolski, BELMAR Sp. z o.o., Centrum Badawczo-Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o., EUROL Innovative Technology Solutions Sp. z o.o., SOLVECO S.A., Petrochemia- Blachownia S.A., RUETGERS Poland Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne WARTER Sp. z o.o., SITPChem O/K-Koźle, ICSO Chemical Production Sp. z o.o., MEXEO Wiesław Hreczuch, Laboratorium Badawcze Blachownia Sp. z o.o., ROWIS-SYSTEM s.j. M. Siemiński i St. Wilk oraz Advantum Investments Sp. z o.o.
9 sierpnia
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” a Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym
Sp. z o.o. jako Założycielami Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER.
maj
Opracowanie dokumentu: Strategia Rozwoju Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER na lata 2013 – 2020.

luty – kwiecień

Cykl szkoleń i konferencji przybliżających ideę sieci współpracy regionalnej oraz koncepcję powstającego klastra chemicznego organizowanych we współpracy z firmą doradczą InnoCo Sp. z o.o.
Wieloetapowa współpraca w ramach pilotażowego powiązania kooperacyjnego obejmującego: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (Koordynator Projektu), Uniwersytet Opolski (Partner Projektu), Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., BELMAR Sp. z o.o., EUROL Innovative Technology Solutions Sp. z o.o., SOLVECO S.A., Zakłady Chemiczne WARTER Sp. z o.o., SITPChem O/K-Koźle, ROWIS-SYSTEM s.j. M. Siemiński i St. Wilk.

listopad

Uruchomienie Projektu nr POIG.05.01.00-00-110/11 pod tytułem:
„Stworzenie podstaw organizacyjno-technicznych funkcjonowania klastra chemicznego CHEM-STER”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Inicjatywa powołania klastra chemicznego przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” i Uniwersytet Opolski.