Misja

Misją klastra jest:

Zapewnienie dogodnych warunków inwestycyjnych i rozwojowych dla firm działających i wspierających przemysł chemiczny oraz zapewnienie kompleksowej obsługi procesów technologicznych w chemii specjalistycznej, dostarczając tym samym różnym działom gospodarki konkurencyjnych rozwiązań.