Promocja

Podejmowane działania promocyjne powinny w znacznej mierze przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności Klastra CHEM-STER na krajowej mapie sieci współpracy. Przedsięwzięcia w tym obszarze, ujęte w strategii marketingowej zakładają promowanie Klastra jako platformy kreowania i wdrażania nowych projektów biznesowych wśród firm będących potencjalnymi uczestnikami klastra, promowanie produktów i usług Członków klastra przez pryzmat ich kluczowych kompetencji i konkurencyjnych ofert, a także promowanie Kędzierzyna-Koźla jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania.

Aktywność informacyjno-promocyjna obejmuje prowadzenie strony internetowej klastra, udział w spotkaniach branżowych i konferencjach, uczestnictwo w imprezach targowo-wystawienniczych, organizowanie własnych konferencji i warsztatów oraz prezentację oferty Klastra w wybranych formach – prezentacje multimedialne, ulotki, foldery, informacje w periodykach branżowych, serwisach internetowych i inne.

Pliki do pobrania:
Księga znaku:
Folder reklamowy wersja polska:
Folder reklamowy wersja angielska:
Folder reklamowy wersja niemiecka: