Struktura klastra

Model funkcjonowania Klastra na podstawie dokumentu: Strategia Rozwoju Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER na lata 2013-2020 (stan 2017)

         Podmioty Klastra w układzie kompetencyjnym
         (stan – 2017)