Inne

PROGRAM WSPARCIA DUŻY BON- PARP

Jeden z naszych Członków Klastra

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

zaprasza do współpracy mikro i małe przedsiębiorstwa w ramach programu wsparcie DUŻY BON

organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej: PROGRAM WSPARCIA DUŻY BON- PARP

PROJEKT OPOLSZCZYZNA MATKĄ WYNALAZKÓW

 Jeden z naszych Członków Klastra Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” realizuje projekt pod nazwą : „Opolszczyzna matką wynalazków”.

Numer projektu: POKL.08.02.01-16-013/13

Dofinansowanie: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, VIII Oś priorytetowa: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:01.12.2014 – 30.11.2015

Wartość dofinansowania: 723 124,54 zł 

Czytaj więcej: PROJEKT OPOLSZCZYZNA MATKĄ WYNALAZKÓW