Komitet Sterujący Klastra

Kolejny w 2018 roku Komitet Sterujący Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster odbył się 9 października. W Posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Członków Klastra oraz zaproszony na to spotkanie gość – Kierownik Działu Innowacji Rozwoju Gospodarczego OCRG Pan Przemysław Burtny. Więcej „Komitet Sterujący Klastra”