Piąte zwyczajne zgromadzenie Członków Klastra CHEM-STER

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” zapraszają na piąte zwyczajne Zgromadzenie Członków Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER, które rozpocznie się dnia 18.12.2016 roku (poniedziałek) o godz.11:00 w siedzibie Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Wojska Polskiego 16F, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.Porządek Zgromadzenia:
1) Powitanie zaproszonych gości oraz przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Członków Klastra – p. Alicja Górska
2) Sprawozdanie z realizacji planu działalności oraz budżetu Klastra Chem-Ster w 2017 roku – p. Mariola Szymańska
3) Przedstawienie i zatwierdzenie planu działalności Klastra na 2018 rok – p. Mariola Szymańska, p. Andrzej Krueger (głosowanie)
4) Kryteria wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych. Uzyskanie przez Klaster Chemii Specjalistycznej Chem – Ster statusu Krajowego Klastra Kluczowego (cel długoterminowy) – p. Mariola Szymańska
5) Przedstawienie i zatwierdzenie projektu budżetu na 2018 rok – p. Mariola Szymańska, Andrzej Krueger (głosowanie)
6) Podjęcie uchwał dotyczących członkostwa, zatwierdzenia wysokości opłat rocznych wnoszonych przez Członków Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER w 2018 roku – p. Mariola Szymańska, p. Andrzej Krueger (głosowanie)
7) Sprawy dotyczące bieżącej działalności Klastra Chem -Ster – p. Mariola Szymańska, p. Andrzej Krueger
8) Dyskusja
9) Przerwa na poczęstunek
10) Wystąpienie gościa Klastra Chemii Specjalistycznej Chem – Ster.
Instrumenty wsparcia biznesu w ofercie OCRG – Dariusz Mazurczak Z-ca Dyrektora OCRG
Zaproszenie skierowane jest do wszystkich członków klastra.

Zaproszenie do pobrania: zaproszenie