Posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra 9.10.2018 r.

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” zapraszają na Posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER.
Posiedzenie odbędzie się dniu 9 października 2018 r. o godz. 10:00
w Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Wojska Polskiego 16F, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Posiedzenia i powitanie uczestników – Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.
  Pan dr Andrzej Krueger.
 2. Przedstawienie sprawozdanie z działalności Biura Klastra Chem-Ster w miesiącach V-IX 2018 r. oraz planu działań na najbliższe miesiące 2018 r.
  Pełnomocnik Koordynatora, Kierownik Biura Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pani Mariola Szymańska.
 3. Omówienie koncepcji dalszego funkcjonowania Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster. 
  Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pan dr Andrzej Krueger.
 4. Dyskusja.
  Uwagi i wnioski uczestników Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem -Ster.
 5. Podjęcie uchwał o wygaśnięciu statusu Członka Klastra Chem-Ster firm:
  Petrochemia-Blachownia S.A., Grupa Azoty ZAK S.A.
 6. Przerwa na poczęstunek.
 7. Wystąpienia gościa Klastra Chemii Specjalistycznej Chem -Ster:
  Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji Grupy robocze d.s. inteligentnych specjalizacji.
  Kierownik Działu Innowacji OCRG Pan Przemysław Burtny.
 8. Sprawy różne – dyskusja.
 9. Zamknięcie posiedzenia.
  Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pan dr Andrzej Krueger.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich Członków Klastra Chem-Ster oraz zaproszonych gości.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa.

Do pobrania: Zaproszenie KSK – 09.10.2018 r.