Posiedzenie Komitetu Sterującego

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” zapraszają na Posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER.
Posiedzenie odbędzie się dniu 27.04.2018 r. o godz.10:00 w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 17 w Kędzierzynie-Koźlu.

Porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie Posiedzenia i powitanie uczestników
Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pan dr Andrzej Krueger
2. Przedstawienie planu działań na najbliższe miesiące 2018 r.
Pełnomocnik Koordynatora, Kierownik Biura Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pani Mariola Szymańska
3. Omówienie koncepcji zorganizowania jubileuszu 5-lecia działalności Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster
Pełnomocnik Koordynatora, Kierownik Biura Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pani Mariola Szymańska.
4. Podjęcie uchwał o wygaśnięciu statusu Członka Klastra Chem-Ster firmy Petrochemia-Blachownia S.A.
5. Przerwa na poczęstunek.
6. Wystąpienia gościa Klastra Chemii Specjalistycznej Chem -Ster:
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy szansą rozwoju firmy Technika Recykling – Paweł Gajowski Prezes Zarządu PTH Technika Sp. z o.o.
7. Sprawy różne, dyskusja
8. Zamknięcie posiedzenia 
Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pan dr Andrzej Krueger.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich Członków Klastra Chem-Ster oraz zaproszonych gości.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa.

Zaproszenie do pobrania:
Posiedzenie Komitetu Klastra Chemster zaproszenie