PROGRAM SPOTKANIA CZŁONKÓW KLASTRA

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” zapraszają na Spotkanie Członków Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER.

Spotkanie odbędzie się 10.05.2019 r. o godz.12:00 w Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Wojska Polskiego 16F
w Kędzierzynie-Koźlu.

Porządek Spotkania:
1. Otwarcie spotkania i powitanie uczestników.
Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pan dr Andrzej Krueger.

2. Prezentacja projektów przez finalistów konkursu pn.: „Kędzierzyn-Koźle miastem dobrej chemii”- młodzież z placówek oświatowych wraz z opiekunami.

3. Wystąpienie gościa Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster:
Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji.
Zastępca dyrektora OCRG Pan Dariusz Mazurczak, dział innowacji OCRG Pani Izabela Jankowska-Stokrocka oraz Pani Justyna Warzecha-Michlik.

4. Oferta wsparcia KKPP Sp. z o.o. w pozyskiwaniu przez Członków Klastra Chem-Ster środków pomocowych w ramach działania 7.5 – Dofinansowanie szkoleń dla firm oraz 2.3 – Wsparcie na usługi specjalistyczne RPO WO.
Pełnomocnik Koordynatora, Kierownik Biura Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pani Mariola Szymańska.

5. Oferta Zarządu Oddziału SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie przygotowywania pracowników Członków Klastra Chem-Ster do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa.
Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Oddziału w Kędzierzynie-Koźlu Pan mgr inż. Stanisław Łasocha.

6. Wystąpienie gościa Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster:
Formy wsparcia szkół i przedsiębiorców w ramach Projektu Samorządu Województwa Opolskiego pn.: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy.
Kierownik projektu, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji Pan Bartłomiej Piechaczek.

7. Uwagi i pytania uczestników spotkania.

8. Zamknięcie spotkania.
Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster Pan dr Andrzej Krueger.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich Członków Klastra Chem-Ster oraz zaproszonych gości. 

Program do pobrania: Spotkanie Członków Klastra Chem-Ster – 10.05.2019 r.