Dane ekonomiczne

Klaster CHEM-STER reprezentuje znaczący potencjał zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej jak i pod względem bogatych zasobów kapitału ludzkiego.
Liderem całego porozumienia, nie tylko z racji pełnionej funkcji organizacyjnej jest Grupa Azoty ZAK S.A., na którą przypada około 45% łącznych przychodów i 50% zbiorczego zatrudnienia produkcyjnych spółek klastrowych.
Przychody 16 przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych skupionych w Klastrze to blisko 6 mld zł.
Zatrudnienie natomiast przekracza 4 tysiące osób. Spośród 16 spółek o charakterze produkcyjnym i usługowym 5 to podmioty duże, a druga część zalicza się do sektora MŚP.