Lokalizacja podmiotów

Klaster CHEM-STER jest porozumieniem ponadregionalnym gdyż zakres jego działalności wykracza poza jedno województwo. Zgodnie z założeniami posiada charakter otwarty, przewidując także możliwość współpracy międzynarodowej. Obecnie osiem podmiotów reprezentuje inne regiony, a ich potencjał i możliwości mogą jedynie wspomóc proces budowania regionalnego centrum kompetencji w zakresie chemii specjalistycznej. 65% uczestników Klastra zlokalizowanych jest w odległości do 70 km od siedziby Koordynatora, natomiast w promieniu 10 km od tego miejsca znajduje się 48 % podmiotów.