Partnerzy

Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER jest otwarty na współpracę z podmiotami zewnętrznymi zwłaszcza w obszarach, w których zainteresowane strony dostrzegają szanse zaangażowania się w rozwój innowacyjności gospodarki naszego regionu. Partnerzy, którzy wyrazili wolę współdziałania z Klastrem na wielu płaszczyznach zawarli umowy o współpracy z Koordynatorem Klastra będącym reprezentantem interesów uczestników Klastra w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym.

Stowarzyszenie „Park Przemysłowy Metalchem”
Adres:  Oświęcimska 100B, 45-641 Opole
www.parkmetalchem.opole.pl
mail: biuro@parkmetalchem.opole.pl
Osoba do kontaktów z Klastrem:
Marcin Kucia, Doradca Prezesa
tel. + 48 77 402 87 10
faks +48 77 402 87 13
tel. kom. +48 692 447 327
e-mail: mgk@wttpolska.pl

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED
ul. Wojkowicka 14A
41-250 Czeladź
Adres do korespondencji:  ul. Deszczowa 56, 53-024 Wrocław
Osoba do kontaktów z Klastrem:
Justyna Subocz, Animator Klastra  
tel.: +48 509 59 59 75
e-mail: biuro@pikmed.pl

Projektu POLSKA 3.0

Osoba do kontaktów z Klastrem:
Angelika Jarosławska, Koordynatora Projektu
Tel.: +48 663-396-109
e-mail: jaroslawska.angelika@gmail.com 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Adres: ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel.: +48 77 403 36 00
fax.: +48 77 403 36 09
www.ocrg.opolskie.pl
e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl
Osoba do kontaktów z Klastrem: Przemysław Burtny, Kierownik Dział Innowacji
tel. +48 77 40 33 643
tel. kom. +48 603 791 225
e-mail: p.burtny@ocrg.opolskie.pl