Uczestnicy klastra

Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER stanowi powiązanie kooperacyjne przedsiębiorstw, placówek naukowo-badawczych i jednostek otoczenia biznesu. Pośród zaangażowanych w tę inicjatywę firm produkcyjnych i usługowych występują zarówno duże podmioty z sektora wielkiej chemii, jak i średnie i małe przedsiębiorstwa wykazujące dużą elastyczność działania w niszach rynkowych, zwłaszcza w dziedzinie chemii specjalistycznej. Ponadto kilka spółek świadczy wielobranżowe usługi projektowe, budowlane, modernizacyjne i remontowe wspomagające procesy produkcyjne i inwestycyjne w firmach. Instytucje Sektora B+R oferują bogatą ofertę badań i analiz chemicznych, realizują prace badawczo-rozwojowe, prowadzą działalność dydaktyczną i naukową szczególnie w zakresie badań aplikacyjnych we współpracy z przemysłem. Jednostki otoczenia biznesu wspierają uczestników Klastra świadcząc usługi doradcze, infrastrukturalne; zajmują się aranżowaniem spotkań, szkoleń i konferencji, a także organizowaniem finansowania pod projekty inwestycyjne. Dwie trzecie podmiotów Klastra zlokalizowanych jest w Kędzierzynie-Koźlu, natomiast udział przedsiębiorstw z sektora MŚP to 54%.