Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Koordynator Klastrakkpp_logo_uzupelniajace_rgb

Adres: ul. Wojska Polskiego 16F
47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
tel.: +48 77 488 62 15
fax: +48 77 488 69 28
e-mail: chem-ster@kkpp.pl
www.kkpp.pl

NIP 749-189-91-71
REGON 532181337
KRS 0000004619
Prezes Zarządu: Alicja Górska
Osoba do kontaktów w ramach Klastra: 
Mariola Szymańska
tel.: +48 530 263 583
e-mail: mariola.szymanska@kkpp.pl
Aleksandra Styczyńska-Koszorek
tel.: +48 530 075 322
e-mail: aleksandra.koszorek@kkpp.pl

Spółka jest instytucją okołobiznesową powołaną w celu zagospodarowania majątku produkcyjnego oraz wykorzystania lokalnego potencjału dla rozwoju przedsiębiorstw, które pozwoliłyby na ożywienie gospodarcze w regionie. Jej zadaniem jest zatem zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków funkcjonowania dzięki świadczeniu usług infrastrukturalnych i doradczych wraz z systemem wsparcia finansowego. W swojej działalności udostępnia zasoby Parku podmiotom gospodarczym oraz realizuje inwestycje w infrastrukturę techniczną będącą w jego dyspozycji, a także przygotowuje dla celów inwestycyjnych nowe tereny i obiekty dla potencjalnych inwestorów. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych w prowadzenie prorozwojowej polityki gospodarczej, KKPP Sp. z o.o. jest właściwym miejscem do organizowania działalności przemysłowej, usługowej, logistycznej i handlowej dla przedsiębiorców. We współpracy z Gminą Kędzierzyn-Koźle Spółka oferuje inwestorom wsparcie w procesie inwestycyjnym realizowane poprzez: opracowywanie ofert inwestycyjnych, przygotowywanie wizyt i aranżowanie spotkań, wyszukiwanie poddostawców i partnerów handlowych, wsparcie w procesach administracyjnych oraz doradztwo w zakresie pomocy publicznej. Park jest ponadto partnerem Gminy w projekcie dotyczącym utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości. Oferta Inkubatora skierowana jest do osób zakładających własną firmę, osób bezrobotnych oraz do nowych przedsiębiorstw. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. postrzegany jest jako rzetelny i atrakcyjny partner biznesowy dzięki licznym atutom: korzystnemu położeniu, bardzo dobrej komunikacji, wszechstronnym możliwościom dla prowadzenia biznesu, wykształconym kadrom technicznym, przychylności władz lokalnych inwestorom oraz preferencjom podatkowym dla inwestorów.