BELMAR Sp. z o.o.

Adres: ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle,  woj. opolskie
tel./fax: +48 77 488 62 38 / +48 77 488 60 86
e-mail:  zarzad@belmar.com.pl
www.belmar.com.pl

NIP  749-15-96-111
REGON  531221129
KRS  0000140223
Prezes Zarządu:  Kazimierz Szymański
Osoba do kontaktów w ramach Klastra: Kazimierz Szymański
tel.: +48 77 488 62 38           
e-mail: k.szymanski@belmar.com.pl

Przedmiotem działalności spółki są usługi inżynierskie i serwisowe, obejmujące całokształt działań związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej wielkoprzemysłowych systemów energetycznych i automatyki procesów produkcyjnych, a także wykonawstwo robót mechanicznych, montażowych i inżynieryjno-budowlanych w zakresie remontów i inwestycji. Spółka powstała w 1997 roku w wyniku połączenia służb technicznych utrzymania ruchu Blachowni Holding SA. Z tego względu firma posiada wieloletnie tradycje techniczne i doświadczenie w realizacji działalności usługowej w obrębie przemysłowej struktury przedsiębiorstw. Nowa spółka przejęła z poprzednich zakładów kadrę inżynieryjno-techniczną i wykwalifikowanych rzemieślników oraz obiekty warsztatowe, pracownie specjalistyczne, laboratoria, sprzęt i narzędzia. Kadra techniczna i pracownicy produkcyjni posiadają wieloletnie doświadczenie w przemyśle chemicznym, które pozwala na wytwarzanie urządzeń o dużej funkcjonalności i wysokiej jakości, a jednocześnie przeprowadzanie skomplikowanych remontów i prac modernizacyjnych.