Eko-Bud-Instal S.A.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Eko-Bud-Instal S.A.  EBI Logo
P.R.I. Eko-Bud-Instal S.A.
ul. Sukowska 3
47-208 Długomiłowice
tel./fax: +48 77 482 58 17
e-mail: info@ebisa.pl
NIP: 749-203-57-68
REGON: 160189134

Prezes Zarządu:  Grzegorz Nowaczek
Osoba do kontaktów w ramach Klastra:  Grzegorz Nowaczek
tel.: +48 604 877 529
e-mail:  g.nowaczek@ebisa.pl

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Eko-Bud-Instal S.A. jest partnerem dla inwestorów realizujących działania inwestycyjne w szerokim zakresie ich złożoności. Bazując na doświadczeniach kadry inżynierskiej oraz profesjonalnego zespołu wykonawczego, podejmuje się wykonawstwa licznych projektów, stosując nowatorskie rozwiązania technologiczne. Firma posiada  audyt Spawalniczej Komisji Kwalifikacyjnej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz uprawnienia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa montażu i remontów stalowych konstrukcji spawanych w klasie 1,2 i 3. Firma P.R.I. Eko-Bud-Instal S.A. świadczy usługi w zakresie:
– wykonywania i montażu konstrukcji stalowych,
– montażu i remontu linii technologicznych,
– wykonywania instalacji technologicznych (spręż. powietrza, wody lodowej itp.),
– montażu pompowni, hydroforni itp.
– wykonywania instalacji grzewczych i p. poż., wod-kan,
– wykonywania instalacji wentylacji i klimatyzacji,
– prac antykorozyjnych,
Firma jest otwarta na rozmowy i negocjacje dotyczące spraw technicznych, technologicznych i finansowych, realizowanych przez nią inwestycji. Eko-Bud-Instal S.A. gwarantuje terminowość, solidność i konkurencyjne ceny na prace wykonywane przez przedsiębiorstwo.