Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.

Adres:  ul. E. Kwiatkowskiego 7, 
33-101 Tarnów,  woj. małopolskie
tel./fax:  +48 14 637 23 20 / +48 14 637 44 95
e-mail:  pkch@grupaazoty.com
www.pkch.grupaazoty.com

NIP  521-350-86-24
REGON  141644751
KRS  0000319998
Prezes Zarządu:  Paweł Głogowski
Osoba do kontaktów w ramach Klastra: 
Prezes Zarządu Paweł Głogowski
e-mail: pawel.glogowski@grupaazoty.com 
tel. +48 14 637 23 20
 
Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. to spółka zarządzająca podmiotami zależnymi, obsługującymi obszar projektowania, przygotowywania i realizacji inwestycji, wykonawstwa remontów, usług serwisowych, a także utrzymywania sprawności ciągów przemysłowych zakładów produkcyjnych w Tarnowie i Kędzierzynie-Koźlu. Spółka powstała w 2008 roku z inicjatywy CIECH S.A., by w wyniku kolejnych przekształceń własnościowych w roku 2012 stać się podmiotem zależnym Grupy Azoty S.A. Rozpoczęte działania restrukturyzacyjne i konsolidacyjne tworzących spółkę podmiotów stworzyły w rezultacie nową grupę kapitałową, która równocześnie z rebrandingiem całej Grupy Azoty przyjęła nową nazwę. Odtąd GA PKCh Sp. z o.o. prowadzi działania nadzorujące i koordynujące wewnętrzne procesy konsolidacyjne i restrukturyzacyjne podmiotów tworzących Grupę. Aktualnie tworzą ją trzy spółki – Grupa Azoty AUTOMATYKA Sp. z o.o., Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. oraz Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Zorganizowany w ten sposób kapitał rzeczowy, ludzki oraz posiadane kompetencje i doświadczenia pozwalają na realizację kompleksowych usług w zakresie:

  • obsługi procesów inwestycyjnych, w tym usług projektowych i inżynieryjnych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, budownictwa, energetyki oraz ochrony środowiska
  • prac inwestycyjnych i inżynieryjno-technicznych w obszarze automatyki; projektowania, wykonawstwa, obsługi i serwisu przemysłowych systemów pomiarów i sterowania; utrzymania ruchu komputerowych systemów sterowania; wizualizacji procesów; pomiarów i audytu termowizyjnego; a także doradztwa technicznego, ekspertyz, prac projektowych oraz szkoleń
  • obsługi projektów przemysłowych, w tym usług związanych z utrzymaniem ruchu; remontami, diagnostyką oraz modernizacją maszyn i urządzeń; wykonaniem oraz remontami instalacji technologicznych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetycznego; pracami montażowymi, warsztatowymi i serwisowymi
  • usług ratownictwa chemicznego i związanych z tym prac szczególnie niebezpiecznych; a także składowania, segregacji i utylizacji odpadów; specjalistycznych usług laboratoryjnych; drobnej produkcji chemicznej; przeprowadzania specjalistycznych szkoleń; oraz opracowywania dokumentacji środowiskowych