Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Lider Klastra

Adres:  ul. Mostowa 30A, skr. poczt. 163  
47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
tel./fax:  +48 77 481 20 00  /  +48 77 481 29 99
e-mail:  zak@grupaazoty.com
www.grupaazoty.com

NIP   749-000-50-94
REGON   530544497
KRS  0000008993
Prezes Zarządu: Sławomir Lipkowski
Osoba do kontaktów w ramach Klastra: Katarzyna Ruczka
tel.: +48 77 481 37 82
e-mail: katarzyna.ruczka@grupaazoty.com

W ramach procesu konsolidacji polskiej chemii rozpoczętego w 2010 roku wokół Zakładów Azotowych w Tarnowie powstał potężny podmiot gospodarczy – Grupa Azoty – skupiający między innymi tak uznane firmy jak: Zakłady Chemiczne „Police”, Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” i Zakłady Azotowe „Puławy”. Ta największa obecnie firma chemiczna w kraju jest równocześnie czołowym europejskim producentem nawozów (2 miejsce) i liczącym się graczem na całym europejskim rynku chemicznym. Skala i dywersyfikacja działalności Grupy Azoty, a także zamierzenia inwestycyjne Spółek będą miały niebagatelny wpływ na branżę w ciągu następnych lat

Grupa Azoty ZAK S.A. – spółka córka i zarazem kontynuatorka powstałych już w 1949 roku Zakładów Przemysłu Azotowego „Kędzierzyn” jest znaczącym podmiotem całego koncernu. Jako jedno z największych przedsiębiorstw sektora chemicznego, a zarazem największy pracodawca regionu Spółka odgrywa kluczowe znaczenie w życiu społecznym i gospodarczym województwa opolskiego. Dzięki uznanym markom produktowym oraz konsekwentnie realizowanej działalności rozwojowej, prowadzonej w poszanowaniu środowiska naturalnego i zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa procesowego, Spółka wypracowała silną i stabilną pozycję na krajowym i europejskim rynku chemicznym. Firma obecnie to trzeci w kraju pod względem zdolności produkcyjnych wytwórca nawozów azotowych odznaczających się wyjątkowymi parametrami wysiewnymi oraz jedyny w kraju producent alkoholi OXO i plastyfikatorów. Kędzierzyńskie produkty znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka oferuje ponadto specjalistyczne usługi w zakresie analityki laboratoryjnej i środowiskowej. Wysoka odpowiedzialność GA ZAK S.A. nakierowana jest na rozwój i inwestycje zmierzające do wykorzystania przyjaznych środowisku technologii. Przedsiębiorstwo kładzie nacisk na najwyższą jakość współpracy z kontrahentami, efektywność wdrażanych i wykorzystywanych programów. Podejmuje działania w znaczących dla pracowników i otoczenia Spółki obszarach inwestując w kapitał ludzki, bezpieczeństwo, najwyższą kulturę obsługi klienta oraz budując wiarygodność finansową.

Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ USŁUG LABORATORYJNYCH uczestników naszego Klastra:  
(Zalecane otwieranie dokumentu w przeglądarce Internet Explorer)