Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

Inicjator Klastra

Adres:  ul. Energetyków 9
47-225 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
tel./fax:  +48 77 487 34 70  / +48 77 487 30 60
e-mail: info@icso.com.pl
www.icso.com.pl
 
NIP   749-000-70-64
REGON   000041631
KRS  0000156540
Dyrektor: dr hab. Iwona Szwach
Osoba do kontaktów w ramach Klastra: dr hab. Iwona Szwach
tel.: +48 77 487 35 70
e-mail: iwona.szwach@icso.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – „ICSO Blachownia” jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952 roku jest sprawdzonym partnerem krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych. Znajduje się w czołówce najlepszych instytutów w Polsce, czego dowodem jest m.in. przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategoria A. Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrażanie wyników tych prac do praktyki przemysłowej. Osiągnięcia Instytutu* to dziś 875 technologii wdrożonych do przemysłu, 1589 uzyskanych patentów, w tym 57 za granicą oraz 14 technologii eksportowych. Ponadto 142 patenty uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat pozwoliły Instytutowi zdobyć pozycję lidera w zakresie patentowania wyników badań w grupie instytutów podległych Ministerstwu Gospodarki. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą dzięki której kompleksowo świadczy usługi badawcze i analityczne. Ponadto, posiada własne biuro projektowe oraz oferuje usługi z zakresu informacji naukowo-technicznej. ICSO „Blachownia” współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi m.in. poprzez współdziałanie w konsorcjach naukowo-przemysłowych, sieciach naukowych i platformach technologicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich partnerów przemysłowych technologie, innowacyjne rozwiązania, produkty branżowe i świadczone usługi są w Instytucie systematycznie dostosowywane do światowych standardów. W ICSO „Blachownia” zatrudniona jest doskonała  kadra specjalistów, w skład której wchodzą młodzi, ambitni i kreatywni ludzie oraz doświadczeni badacze z bogatym dorobkiem naukowym. Miarą wysokiego poziomu realizowanych prac Instytutu jest uzyskanie szeregu państwowych oraz ministerialnych nagród i wyróżnień, a także licznych medali na międzynarodowych i krajowych wystawach wynalazków i nowoczesnych technologii.          * stan na 30.09.2014

Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ USŁUG LABORATORYJNYCH uczestników naszego Klastra: