Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Adres:  ul. Wojewódzka 42, 
40-026 Katowice, woj. śląskie
tel./fax: +48 32 251 07 36/ +48 32 760 98 38
e-mail:  ksse@ksse.com.pl
www.ksse.com.pl

NIP  954-13-00-712
REGON  273073527
KRS  0000106403
Prezes Zarządu:  Piotr Wojaczek
Osoba do kontaktów w ramach Klastra:  Rafał Maćkowski, specjalista ds. infrastruktury i promocji
Adres:  ul. Prymasa Wyszyńskiego 11,
44-100 GLIWICE,  woj. śląskie
 tel.: +48 32 231 89 10
 e-mail: r_mackowski@ksse.com.pl