Kędzierzyn-Koźle Terminale Sp. z o.o.

Nazwa firmy: Kędzierzyn-Koźle Terminale Sp. z o.o.KKT-LOGO_BEST_WYBRANE-03
Adres: ul. Zielna 37 B, 00-108 Warszawa
tel./fax:  +48 77 547 99 20
e-mail: office@kkterminale.com
NIP 113-289-17-81
REGON 361830124

Prezes Zarządu: Jarosław Zemło
Osoba do kontaktów w ramach Klastra: Jarosław Zemło, Zbigniew Żuk
tel.: +48 77 547 99 20
e-mail: jz@kkterminale.com; zz@kkterminale.com

Kędzierzyn-Koźle Terminale Sp. z o.o. jest prywatnym niezależnym operatorem terminali płynnych produktów masowych. Działalność spółki polega  na rozwoju, budowie, zarządzaniu i obsłudze terminali magazynowo – przeładunkowych stanowiących kluczowe ogniwo w łańcuchu logistycznym dla przepływu płynnych produktów masowych.