Petrochemia-Blachownia S.A.

Adres:  ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle,  woj. opolskie
tel./fax: +48 77 488 68 01 / +48 77 488 67 21
e-mail: petrochemiakk@petrochemia-bl.com.pl
www.petrochemia-bl.com.pl

NIP  749-178-42-84
REGON  53135347
KRS  0000007570
Prezes Zarządu: Piotr Trenczek

Petrochemia-Blachownia S.A. jest jednym z trzech zakładów produkcyjnych chińskiego koncernu WANHUA Industrial Group zlokalizowanych w Europie Centralnej. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji węglowodorów aromatycznych otrzymywanych w procesie  przerobu benzolu surowego i frakcji petrochemicznych. Spółka rozpoczęła działalność w 1998 roku przejmując infrastrukturę produkcyjną po byłym Zakładzie Petrochemii Zakładów Chemicznych „Blachownia” S.A. W latach 1999 – 2006 jedynym udziałowcem przedsiębiorstwa pozostawał CIECH S.A. W tym czasie spółka dokonała wielu inwestycji modernizacyjnych i rozwijała nowe technologie, co zaowocowało znaczącą poprawą jakości produktów i możliwością zastosowania ich w nowych obszarach na rynku syntez chemicznych (benzen, toluen). Po przejęciu spółki przez „BorsodChem” , w latach 2006 – 2007 wybudowano instalację destylacji ekstrakcyjnej umożliwiającą dywersyfikację bazy surowcowej i dalszą poprawę parametrów uzyskiwanych produktów. W roku 2011 Petrochemia-Blachownia S.A. stała się częścią Grupy WANHUA i obecnie jest najważniejszym dostawcą surowców dla koncernu w Europie. Prowadzone w ostatnich latach modernizacje pozwoliły na polepszenie efektywności energetycznej procesów oraz poprawę oddziaływania na środowisko. W firmie funkcjonuje nowoczesne laboratorium wyposażone w specjalistyczny sprzęt, którego głównym zadaniem jest prowadzenie bieżącej kontroli jakości surowców i produktów oraz wykonywanie analiz międzyoperacyjnych. Podczas prowadzenia procesów technologicznych Spółka zawsze wykazuje wielką troskę o ochronę środowiska naturalnego oraz o bezpieczeństwo pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ USŁUG LABORATORYJNYCH uczestników naszego Klastra:  
(Zalecane otwieranie dokumentu w przeglądarce Internet Explorer)