Politechnika Śląska Wydział Chemiczny

Adres:  ul. Księdza Marcina Strzody 9
44-100 Gliwice,   woj. śląskie
tel./fax:  +48 32 237 15 74 / +48 32 237 15 49                       
e-mail:  rch@polsl.pl
www.polsl.pl/rch

 
NIP   631-020-07-36 
REGON   000001637  
Dziekan: prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
Osoba do kontaktów w ramach Klastra:  
dr hab. inż. Anna Chrobok, prof. Pol. Śl., 
Kierownik Katedry Technologii Chemicznej, Organicznej i Petrochemii
tel.: +48 32 237 10 32
e-mail: anna.chrobok@polsl.pl

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach założony został przez grupę wybitnych profesorów Politechniki Lwowskiej i powstał przed ponad pięćdziesięciu laty jako jeden z pierwszych wydziałów nowo tworzącej się Politechniki Śląskiej. Wydział prowadzi działalność naukowo-badawczą w oparciu o swoją wysoko kwalifikowaną kadrę naukową oraz bogate zaplecze badawcze, co zapewnia wysoki poziom prowadzonych badań naukowych. Dzięki temu Wydział posiada przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A. Studia prowadzone są na następujących kierunkach: Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Biotechnologia, Chemia oraz na Makrokierunku – Industrial and Engineering Chemistry (prowadzonym w języku angielskim). Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie chemii, technologii chemicznej i inżynierii chemicznej oraz doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii. Działalność naukowa Wydziału jest realizowana w pięciu katedrach, które stanowią podstawowe ogniwa zarówno w procesie kształcenia studentów, jak i prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Działalność naukowo-badawcza Wydziału obejmuje wszystkie najważniejsze dziedziny chemii, technologii i inżynierii chemicznej. Obejmują one zagadnienia z chemii organicznej, elektrochemii, chemii i fizykochemii polimerów, chemii analitycznej i analityki medycznej, inżynierii materiałowej i bioprocesowej, biotechnologii, nanotechnologii oraz technologii chemicznej. Specjaliści Wydziału Chemicznego gotowi są służyć swym profesjonalnym doświadczeniem zdobytym zarówno we współpracy z przemysłem krajowym i zagranicznym, jak też z czołowymi ośrodkami badawczymi Europy i USA oraz entuzjazmem i zaangażowaniem w rozwiązywaniu problemów badawczych.