Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego O/K-Koźle

Adres:  ul. Wojska Polskiego 16F
47-220 Kędzierzyn-Koźle
 tel./fax:  77 483 36 55
 e-mail:  sitklub@op.pl
www.sitpchem.org.pl

NIP  526-000-10-80 
REGON  000671504
KRS  0000096244
Prezes Oddziału Kędzierzyn-Koźle: Ryszard Grzybek 
Osoba do kontaktów w ramach Klastra: Ryszard Grzybek 
tel.: +48 695 380 935
e-mail: ryszard.grzybek@grupaazoty.com

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Kędzierzyn-Koźle jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej. SITPChem jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników związanych zawodowo z przemysłem chemicznym, naukami chemicznymi i technicznymi oraz ochroną środowiska. Oddział SITPChem współpracuje z miejscowymi firmami chemicznymi i innymi instytucjami, poprzez: świadczenie usług w zakresie reklamy, organizowanie konferencji naukowo-technicznych, współorganizowanie seminariów zakładowych, szkolenie i egzaminowanie w zakresie uprawnień energetycznych. Oddział SITPChem integruje środowisko ludzi związanych z chemią, popularyzuje wiedzę o chemii, technice i gospodarce, inicjuje lub podejmuje wspólne działania z firmami chemicznymi.