Uniwersytet Opolski Wydział Chemii

Adres:  ul. Oleska 48
45-052 Opole,   woj. opolskie
tel./fax:  +48 77 452 71 00 / +48 77 452 71 01                       
e-mail:  chemia@uni.opole.pl  
www.chemia.uni.opole.pl 
 
NIP   754-000-71-79  
REGON   000001382  
Dziekan: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
Osoba do kontaktów w ramach Klastra:  
prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, Kierownik Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
tel.: +48 77 452 71 40  
e-mail: czaja@uni.opole.pl 

Uniwersytet Opolski jest uczelnią publiczną, kształcącą studentów na czterdziestu siedmiu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych.
Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego został utworzony w 2008 roku w wyniku wydzielenia istniejącego od 1971 roku Instytutu Chemii z ówczesnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Odwołując się do tradycji, jednocześnie odpowiadając na nowe wyzwania i wymagania wciąż zmieniającego się rynku pracy, Wydział stale poszerza i wzbogaca swoją ofertę dydaktyczną oraz zakres badań naukowych włączając się aktywnie w życie społeczności lokalnej i współpracę z przemysłem. Priorytetowe cele Wydziału obejmują prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie międzynarodowym, w tym badań aplikacyjnych we współpracy z przemysłem, intensywny rozwój kadry naukowej, rozwijanie współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, udział w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, a także aktywne włączanie się w zwiększanie innowacyjności regionalnej i krajowej gospodarki. Strategia Wydziału w obszarze dydaktyki określa jako priorytet kreowanie nowoczesnej oferty dydaktycznej, w zakresie rozwoju kadry kładzie nacisk na budowanie pozycji Uniwersytetu Opolskiego jako centrum kompetencji dla regionu, natomiast w sferze badań naukowych priorytetem jest ich prowadzenie na poziomie światowym.

Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ USŁUG LABORATORYJNYCH uczestników naszego Klastra:  
(Zalecane otwieranie dokumentu w przeglądarce Internet Explorer)