West Technology & Trading Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Oświęcimska 100 E,
45-641 Opole,  woj. opolskie
tel./fax:  +48 77 457 64 73 / +48 77 457 64 64
e-mail: pk@wttpolska.pl
www.wttpolska.pl

NIP  754-25-46-897
REGON  531414615
KRS  0000069255
Prezes Zarządu:  Adam Zadorożny
Osoba do kontaktów w ramach Klastra:  Adam Zadorożny
tel.: +48 77 457 64 73           
e-mail: az@wttpolska.pl

Spółka powstała w 1998 roku jako firma inżynieryjna powołana do projektowania i budowy nowoczesnych instalacji dla branży chemicznej i ekologicznej w oparciu o technologie własne, jak i zewnętrzne. Obecnie szeroki zakres specjalizacji Spółki obejmuje przede wszystkim: wyszukiwanie, opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii przemysłowych na podstawie badań własnych lub specjalistów zewnętrznych i naukowców, realizację pod klucz kompletnych instalacji w branży chemicznej i energetycznej (Generalna Realizacja Inwestycji, Generalne Wykonawstwo), opracowywanie koncepcji i projektów z zakresu efektywnego wykorzystania potencjałów energetycznych firm, opracowywanie studiów wykonalności, koncepcji oraz badań rynku dla instalacji chemicznych i energetycznych, a także konsultacje, doradztwo i opiekę techniczno-technologiczną w obszarze realizowanych przedsięwzięć. Nowoczesne technologie oferowane przez Spółkę WT&T Polska wdrażane są głównie w przemyśle chemicznym (oleochemia, oczyszczanie paliw i gazów procesowych, krystalizacja, hydroodsiarczanie, uwodornianie, magazynowanie i logistyka substancji chemicznych), w energetyce (efektywne wykorzystanie energii, kogeneracja i trigeneracja, produkcja paliw alternatywnych, katalizatory spalania, projektowanie i budowa elektrociepłowni i kotłowni, energetyka rozproszona) oraz w ochronie środowiska (utylizacja mineralnych olejów przepracowanych i tworzyw sztucznych metodą krakingu, odsiarczanie olejów mineralnych, benzyn i innych substancji, oczyszczanie ścieków organicznych metodą biodegradacji, jak również przerób tłuszczy technicznych i olejów roślinnych do destylowanych kwasów tłuszczowych, stearyny, gliceryny i mydeł bazowych). Doświadczeni technolodzy, architekci oraz projektanci wszystkich branż, a także współpraca z renomowanymi jednostkami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi firmami wykonawczymi zapewniają profesjonalną i terminową realizację wszystkich usług oferowanych przez WT&T Polska. Firma posiada swoją filię w Krakowie i pracownię zamiejscową we Wrocławiu.