Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja

Adres: ul. Sławięcicka 79 
47-230 Kędzierzyn-Koźle,  woj. opolskie
tel./fax: +48 77 483 49 93
e-mail:  sekretariat@slawiecice.edu.pl
www.slawiecice.edu.pl

KRS:  0000317588
NIP: 7491072276
Regon: 000194607
Dyrektor:  Adam Kania
Osoba do kontaktów w ramach Klastra:  Adam Kania
tel.: +48 77 483 49 93 
e-mail: akania@slawiecice.edu.pl


W murach naszej szkoły odnaleźć można barwne wspomnienia, przeszłość, młodość i wdzięk. To właśnie tutaj spędzamy wspaniałe chwile naszego młodego życia. Z tą szkołą związane są nasze najwspanialsze przeżycia. Od początku uczyła nas mądrych wyborów, tolerancji, samodzielności i prawdziwego człowieczeństwa i tak też jest w dzisiejszych czasach. Uczący tutaj nauczyciele nie stawiają muru pomiędzy sobą i wychowankami, chcą aby młodzież nie czuła się osamotniona i zagrożona, a w zamian otrzymują życzliwość i szacunek.

W 1946 roku podjęto w Katowicach uchwałę powołującą do życia Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowy w Sławięcicach, który stał się zalążkiem Szkoły. We wrześniu 1949 roku szkołę przejmuje Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego powołując Gimnazjum Chemiczne i Liceum Chemiczne oraz Gimnazjum Mechaniczne. W 1952 roku powołano w miejsce istniejących szkół 4-letnie Technikum Chemiczne i Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalnościach: laborant chemiczny, aparatowy przemysłu chemicznego, ślusarz tokarz, stolarz, elektromonter. Technikum Chemiczne kształciło chemików w wielu specjalnościach. Rok później zaczęto oddawać do użytku nowe budynki. Szczęśliwe rozwiązanie architektoniczne odpowiadające wymogom szkolnym tworzyło kompleks budynków składających się z budynku szkolnego, laboratorium, sali gimnastycznej, stołówki i auli, 2 internatów, kotłowni i innych pomieszczeń gospodarczych. W 1976 roku powołano do życia Zespół Szkół Chemicznych, w skład którego weszły: Technikum Chemiczne, Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Policealne Studium Zawodowe o specjalności technologia procesów chemicznych. Technikum Chemiczne kształciło uczniów w dobrze wyposażonych pracowniach chemicznych w następujących kierunkach: analiza chemiczna, odczynniki chemiczne, technologia przerobu ropy naftowej, technologia procesów chemicznych. Absolwenci Szkoły byli bardzo chętnie zatrudniani w zakładach przemysłu chemicznego, a wielu z nich kontynuowało naukę na uczelniach w całej Polsce. W następnych lata dokładano do Zespołu ciągle nowe szkoły. W 1979 roku przeniesiono do Sławięcic Zasadniczą Szkolę Zawodową oddziału PKS w Kędzierzynie-Koźlu o specjalności mechanik pojazdów samochodowych. W 1992 roku utworzono Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie. W 2002 roku Szkoła zmieniła nazwę na: „Zespół Szkół Nr 3”. Od tego czasu w szkole funkcjonuje III Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie. Od 31 stycznia 2006 roku Zespół Szkół Nr 3 nosi zaszczytne imię Mikołaja Reja. Od września 2012 roku, po blisko 9-letniej przerwie wznowiło kształcenie Technikum Chemiczne w zawodzie Technik Technologii Chemicznej w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. Szkoła może poszczycić się tytułem: Szkoła Przedsiębiorczości, Szkoła Odkrywców Talentów. W 2013 roku uzyskała w rankingu Perspektyw „Najlepsze Technika” – tytuł Srebrnej Szkoły, zaś rok później Brązowej Szkoły.