Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim

11 października reprezentacja Klastra w osobach Koordynatora, przewodniczącego Komitetu Sterującego i kierownika Biura złożyła wizytę dyrektorowi i pracownikom Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. W trakcie tych konsultacji starano się uszczegółowić zagadnienia związane z najbliższymi specyfice działalności Klastra programami operacyjnymi i osiami priorytetowymi. Gości zapoznano także z tzw. linią demarkacyjną oddzielającą kompetencje przyznawania środków publicznych przez region i państwo.